“สม รังสี” ชี้ “ฮุน เซน” พบจุดจบไม่ต่างจากผู้นำซิมบับเว