แก้ปัญหา "ตุ๊กตุ๊ก" เก็บค่าโดยสารนักท่องเที่ยวไม่เป็นธรรม