“อินโดนีเซีย” ปิดสนามบินบาหลีหลังภูเขาไฟอากุงปะทุรุนแรง