โปรดเกล้าฯ ขยายเวลาเข้าชม “นิทรรศการพระเมรุมาศ” ถึง 31 ธ.ค.นี้