ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเตรียมยื่น คสช. ขอเลื่อนจ่ายเงินประมูล