วัยรุ่นถูกดักยิงตัดขั้วหัวใจ เสียชีวิตริมถนนเอกชัย