ป.ป.ช. ให้เวลา"ประวิตร" 30 วัน ชี้แจงที่มา "นาฬิกา-แหวน"