ผู้ค้าร้านธงฟ้ายอมรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการเพราะราคาส่งมาสูง