ประวิตร ตอบ “ไม่รู้” ที่มานาฬิกาหรู - นายกฯขอสื่อลดราวาศอกกับประวิตร