เปิดภาพนาฬิกา “ริชาร์ด มิลล์” อีก 1 เรือนบนข้อมือ "พล.อ.ประวิตร"