“ประวิตร” ประชุม กอ.รมน. งดแจงปม “แหวนเพชร-นาฬิกาหรู”