“วีเจจ๋า”โพสต์ความรู้สึกหลังเคยสูญเสียคนรักด้วย“โรคซึมเศร้า”