จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดงานรำลึก 13 ปีสึนามิ