ผู้เชี่ยวชาญชี้รถบรรทุกส่วนใหญ่ไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์