“ทรัมป์” ชี้โลกร้อนมีประโยชน์ ช่วยบรรเทาหนาวจัดในสหรัฐฯ