ประชาชนโวยโอนเงินผ่าน“พร้อมเพย์”ปลายทางไม่ได้รับแต่ถูกหักเงิน