สนช. เปิดเวทีรับฟังประชาชนอีกครั้ง ผลักดันกฎหมายภาษีที่ดิน