เปิดถนนสายวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่สงขลา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แหล่งเรียนรู้ มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก หลายแห่งรักษาความดั้งเดิมไว้ได้อย่างผสมผสาน ที่จังหวัดสงขลา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดถนนสายวัฒนธรรม 3 แผ่นดิน ในย่านเมืองเก่า เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนนำสินค้า อาหารประจำท้องถิ่นมาวางขาย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลังด้วย

TOP ประเด็นร้อน