ไฟไหม้โรงงานรมควันยางพาราแผ่น เสียหายกว่า 5 ล้านบาท