การรถไฟฯ คาด วันนี้จะมีผู้โดยสารลงสถานีหัวลำโพงมากถึง 12,000 คน