กระบะบรรทุกคนงานไปเที่ยวยางระเบิด ถูกชนท้ายเจ็บ 6 คน