ตร.แจ้งข้อหาเพิ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยิงหนุ่มเชียงรายเสียชีวิต