ฝ่ายกม.ปชป.เตรียมหารือ “อภิสิทธิ์” กรณียื่นศาลรธน.วินิจฉัยคำสั่ง 53/60 ขัดรธน.