อุตุฯ เผยเกือบทั่วประเทศอุณหภูมิลดลง 6- 8 องศา บางพื้นที่อาจมีฝนตก