“ชาวเลราไวย์” ที่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯสิรินาถจับ ได้รับการประกันตัวแล้ว