ผู้นำจีนรับเสด็จฯ เจ้าชายวิลเลียม ระหว่างเสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง