ชื่นชม “เจ้าตังส์” สุนัขไทยพันทางสู้งูเหลือมยักษ์ป้องกันกินแมว