ปส.-คอนมานโด บุกค้น 16 จุดตัดวงจรเครือข่าย “เอก อ้วน”