ธปท.พบสถาบันการเงินในประเทศไทยเอี่ยวเก็งกำไรค่าเงินบาท