“ขวัญ-อุษามณี” ฉะครอบครัว “กอล์ฟ-พิชญะ” แนะนำให้ท้องก่อนแต่ง