ทรัพย์สินคนรวยทั้งโลกที่เพิ่มขึ้นปี’60 แก้ปัญหาความยากจนได้กว่า 7 ครั้ง