สั่งย้าย – ตั้งกรรมการสอบ ผอ.โรงเรียนคบหานักเรียน ม.2