จี้ไทยนำค่า “PM 2.5” มาร่วมวัดดัชนีคุณภาพอากาศ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า “PM 2.5” ไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพเท่านั้น แต่เรื่องฝุ่นเล็ก ๆ อย่างนี้อาจส่งผลลุกลามไปเป็นปัญหาระดับงบประมาณ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญทุกวันนี้ไทยยังไม่ได้นำค่าฝุ่น PM 2.5 มาคิดคำนวณในดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศ

TOP ประเด็นร้อน