“อัจฉราวดี” แจง ถูกโจมตีจากศิษย์ที่ถูกติเตียนไม่พอใจ