“ทรัมป์” ยันนโยบาย “อเมริกาต้องมาก่อน” ไม่ใช่การอยู่โดดเดี่ยว