ผอ.นิด้าโพล ยันถูกสั่งห้ามเผยแพร่ “โพลนาฬิกาหรู” เป็นเรื่องภายในองค์กร