เจ้าของร้านทะเลเผา-ลูกค้า ปรับความเข้าใจปมปรับน้ำจิ้มเหลือ