ขยะเกือบครึ่งตันเกลื่อนใต้ทะเลเกาะลันตา-ปลาติดอวนเก่าอื้อ