เตือนเชียงใหม่-กรุงเทพ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตราฐานอีกรอบ