สธ.เตือนฝุ่น PM2.5 ปกคลุมกทม.ระวังสุขภาพ-ลดอยู่นอกอาคาร