"ศุภชัย" ยันชัด "ธัมมชโย" ไม่รู้เห็นเงินสหกรณ์คลองจั่น