หน่วยฝนหลวงเริ่มภารกิจสลายหมอกควัน กทม.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สั่งการหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว เริ่มภารกิจสลายหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้พิจารณาแนวเส้นทางการบินในเขตปริมณฑลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศ

TOP ประเด็นร้อน