เผยผลสำรวจ 7 ประโยควัยรุ่นใช้ปฏิเสธหากคนรักขอมีเพศสัมพันธ์