รองนายกฯ เผยปัญหาฝุ่น PM 2.5 เริ่มดีขึ้นสวนทางข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ