ปากคลองตลาดไม่คึกคัก แม้ปีนี้ราคาดอกไม้ส่วนใหญ่ถูกลง