สาธารณสุข เผย “ชายรักชาย” เป็นกลุ่มเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์