ป.ป.ท.ลงพื้นที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอเอกสารเบิกจ่ายงบ