แม่ช้างช่วยลูกตกบ่อถูกไฟช็อต เจ้าหน้าที่ช่วยลูกช้างสำเร็จ