กรมควบคุมมลพิษ ชี้ฝุ่น PM2.5 ปกคลุมกรุงเทพฯ มีแนวโน้มลดลง