คู่กรณีถูกทุบรถ ยอมรับจอดรถใส่เกียร์เพราะคิดว่าเป็นบ้านร้าง